VASIVÍZ ZRt. KÖTBÉRMENTESSÉGI AKCIÓ

2018.02.20.

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a
VASIVÍZ ZRt. KÖTBÉRMENTESSÉGI AKCIÓT hirdet!

Társaságunk átfogó szennyvízhálózati ellenőrzést végez, amelynek célja a használatban lévő, de be nem jelentett szennyvízbekötési helyek felderítése.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szennyvíz-szolgáltatás igénybevétel bejelentésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, melyre Üzletszabályzatunk szerint kötbért érvényesíthetünk.
A fentieken túl visszamenőlegesen a szolgáltatás ellenértékét is meg kell fizetni. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX: törvény 51.§ (6) bekezdése értelmében, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött, így jogosultak vagyunk az igénybevett szolgáltatást visszamenőleg maximum 5 évre érvényesíteni.
Amennyiben Tisztelt felhasználónk a szolgáltatás igénybevételének kezdetét hitelt érdemlően igazolni tudja - például az alábbi dokumentumok valamelyikével - akkor a csatornadíj számlázást az igazolt időponttól indítjuk, ellenkező esetben a jogszabályi előírás szerint járunk el:
- használatbavételi engedély (lakhatási engedély)
- adásvételi-, bérleti- ajándékozási-, stb. szerződés,
- a rákötést igazoló számla,
- stb.
Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a KÖTBÉMENTESSÉGI AKCIÓ keretében 2018. február 28-ig történő bejelentések esetében a kötbér érvényesítésétől eltekintünk.
Üzletszabályzatunk szerint érvényesíthető kötbér mértéke:
- lakossági felhasználó esetében 100.000,- Ft
- közületi felhasználó esetében 200.000,- Ft

Kérjük Önöket, hogy éljenek a lehetőséggel és haladéktalanul keressék fel Ügyfélszolgálatunkat, Fiókirodáinkat. Az ügyintézési címeket és ügyfélfogadási időket a www.vasiviz.hu honlapunkon megtalálják.

KÖTBÉRMENTESSÉGI AKCIÓNKAT 2018. február 28-ig kiterjesztjük az Üzletszabályzatunk 11.3. pontja alatt felsorolt további szerződésszegések miatt kivethető kötbérekre vonatkozóan is.
Pl.:
- tulajdonosváltozás és egyéb adatváltozás késedelmes bejelentése: 90 napon túli késedelem esetén: 5.000,- Ft
180 napon túli késedelem esetén: 10.000,- Ft
- a fogyasztásmérő vagy bármely részének leszerelés, rongálása esetén:

10.000,- Ft + számított vízmennyiség x vízdíj x 2
- csapadékvíz bevezetése elválasztott rendszerű szennyvízhálózatba: 15.000,- Ft
- a felhasználó nem gondoskodik a vízmérő fagy elleni védelméről, a vízmérőakna karbantartásáról: 2.000,- Ft
- a felhasználó a saját kút hálózatot összeköti a közüzemi hálózattal: 30.000,- Ft
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. március 1-től Társaságunk megkezdi a felhasználási helyek és a felhasználói bejelentések ellenőrzését!
Éljen a lehetőséggel, mert 2018. február 28-át követően már nem kívánunk eltekinteni a kötbérek érvényesítésétől, mely jelentős terhet jelenthet az Önök számára.


 

VASIVÍZ ZRt. KÖTBÉRMENTESSÉGI AKCIÓ
Letölthető dokumentumok:

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/