Templom - Crikva

Szentpéterfáról

 Nagytemplom
Ják nemzetségének fia, István 1221-ben a szentgotthárdi cisztercita apátságban szerzetessé lett, és a pornói apátság kegyuraságát a szentgotthárdi apátságnak ajándékozta. Erről az adományozásról II. András (1205–1235) okmányt készíttetett, amelyet az Országos Levéltárban őriznek „Pinkavölgyi Okmány”-ként. Ez az okmány említi, hogy a Ják felé vezető út mellett áll: „Ecclesia Sancti Petri”, a Szent Péterről elnevezett templom. A hagyomány szerint ez a templom volt egyike azon templomoknak, amelyeket Szent István király parancsára építettek. Ez a templom is áldozatul esett a tatárjárás pusztításának. A mai szentpéterfai templom felépítése az Ellerbach család nevéhez fűződik. Nagy Lajos király (1342–1382) 1369-ben a monyorókeréki uradalmat Ellerbach Konrád fiának adományozta. Ő valószínűleg 1380 tájékán építette fel a mai szentélyt és a sekrestyét. Mintegy száz évvel később Ellerbach Berthold átépítette, kibővítette a XIV. századi templomot, de tornyot nem épített hozzá. A szentély Parler-i hálóboltozattal, a hajó sík festett mennyezettel készült el. Az ablakok mérműves gótikus ablakok. A szentélyben a déli oldalon két szegmentíves ülőfülke, az északi oldalon gazdagon tagozott tabernákulum (pastoforium) nyert elhelyezést. A hálóboltozat záróköveiben a következő címerek láthatóak: az első Ellerbach Bertholdé, a donátoré, a második a lendvai Széchi Borbáláé, aki a donátor felesége, majd a Kanizsai család, a Szentgyörgyi és a Bazini család címerei következnek. Az 1688. évi Kazó-féle Canonica Visitatio eléggé romosnak találta a templomot. A hagyomány szerint – amelyet megerősített az 1981. évi feltárás – 1735-ben a templom leégett, csak a gótikus szentély kerámiája és a sekrestye vészelte át a tűzvészt. A hajó mennyezete és a tetőszerkezet teljesen leégett. A tűzvészt követő újjáépítéskor a hajót barokk boltozattal látták el, kialakították a kórust, és a templomhoz tornyot építettek. A szentély padlója alá kripta készült. A barokk oltárokat és egyéb berendezést Ausztriából kapta a templom. Kornfeind Vince plébános idejében, 1877-ben az oltárokat és a többi berendezési tárgyakat renoválták. 1980-tól a következő felújítások készültek el: a tetőszerkezet teljes cseréje, elektromos munkák, külső renoválás, padozat cseréje, oltárok restaurálása, új orgona építése.

 

Velika crikva
Godine 1221. napisan je „dokument Pinčene drage“, u kojem se spominje crkva, koja je na putu prema selu Ják, nazvana po svetom Petru: „Ecclesia Sancti Petri”. Ova je crkva bila jedna od onih koje su sagradili na zapovijed kralja svetoga Stjepana. Nažalost je postala žrtva razaranja tokom najezde Tatara. Izgradnja sadašnje crkve Petrovog Sela može se povezati s imenom obitelji Ellerbach. Vjerojatno je oko 1380. godine svetište i sakristiju dao sagraditi sin Konrada Ellenbacha. Oko 100 godina kasnije su pregradili i proširili crkvu iz XIV. stoljeća, ali tada još nisu dogradili zvonik. Prema otkrićima iz 1981. godine crkva je 1735. godine izgorjela, ostala je samo keramika svetišta i sakristija. Strop i krov broda su potpuno izgorjeli. Nakon požara su ponovo izgradili brod koji je dobio barokni svod, odnosno zborno mjesto i zvonik. Ispod poda svetišta napravili su kriptu (grobnicu). Godine 1877. u vrijeme župnika Vince Kornfeinda su renovirali oltare i ostale unutrašnje predmete. Od 1980. su napravljene slijedeće obnove: potpuna zamjena krova, elektrifikacija, renoviranje izvana, zamjena poda, renoviranje oltara, izgradnja novih orgulja.
 

Kápolna
Mivel a szentpéterfai templom a falutól távol épült fel, ez a tény nehézséget jelentett a lelkipásztori munkában (pl. betegek ellátása, köznapi szentmisék). Ezért Karácsonyi János plébános (1782–1789) már 1784-ben kisebb templomot akart építeni a faluban. Ez a terv azonban csak 1863-ban valósult meg, Szoldatits István plébános (1849–1874) idejében. Ezt a kis templomot, amelyet a falu népe kápolnának nevez, az első magyar király, Szent István tiszteletére szentelték fel. Kedves emlék az a fogadalom, amelyet a falu népe és elöljárói tettek ebből az alkalomból:
„Fogadalom!
Mi, Szentpéterfa község alulírott elöljárói, ezen fogadalommal az egész község nevében lekötelezzük magunkat – az egyén a közösségért és a közösség az egyénért –, hogy ezt az általunk felépített kápolnát, oltárával és mindennel együtt, ami hozzá tartozik, mindenkor jó karban tartjuk, mely gondoskodást és kötelezettséget utódainkra is átruházzuk. Ennek megerősítését községi pecsétünkkel igazoljuk. 1863. április 19. (aláírások)”
A megnövekedett igény miatt 1983-ban, Schneller János vezetésével sor került a kápolna bővítésére. 1987-ben Závori Zoltán festőművész a jelesebb magyar szentek festményeivel tette széppé a kápolnát. 1992-ben új padok, oltár készült, majd 2004-ben új orgona épült a kápolnában. Így teljesíti az 1863-ban tett fogadalmat Szentpéterfa népe. A kápolna 2013-ban ünnepli 150. évfordulóját.
 

Kapela
Budući da je petroviska crkva bila daleko od sela i zbog toga je duhovni pastir imao poteškoće u obavljanju dužnosti, 1863. godine za vrijeme župnika Istvana Szoldatitsa su sagradili jednu manju crkvu u selu. Ovu malu crkvu, koju narod sela naziva kapelom, posvetili su prvom mađarskom kralju svetom Stjepanu. Draga uspomena je taj zavjet koji su dali stanovnici i poglavari sela u toj prigodi:
„Zavjet
Mi niže navedeno poglavarstvo Petrovog Sela, ovim zavjetom se obvezujemo u ime cijele općine – osoba za zajednicu, a zajednica za osobu – da ovu kapelu, po nama izgrađenu, zajedno s oltarom i sa svim pripadajućim, ćemo svagda dobro održavati, a tu skrb i dužnost prenosimo i na naše potomstvo. 1863. travanj 19. (potpisi)”
Godine 1983. pod upravom Janoša Schnellera, zbog povećanih potreba došla je na red i nadogradnju kapele. 1987. godine je slikar Závori Zoltán uljepšao unutrašnjost slikama mađarskih svetaca. 1992. su napravljene nove klupe i oltar, a 2004. su sagrađene nove orgulje. Na ovaj način narod Petrovog Sela ispunjava zavjet dan 1863. godine. 2013. godine slavi Kapela svoju 150. obljetnicu.


 

 


Templom - Crikva Templom - Crikva

Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Lomtalanítás 2024.

Lomtalanítás 2024.

LOMTALANÍTÁS:
általános hulladék: 2024. április 30. (kedd)
elektronikus lomtalanítás: 2024. május 2. (csütörtök) (gyűjtőhely: kultúrház udvara)
 

Tovább olvasom...

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/