Téli rezsicsökkentés

2018.09.20.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018. (VII.27.) számú kormányhatározata alapján a rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek.


A támogatást a gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások igényelhetik.

 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak a támogatásra.


A támogatás igényelhető formái: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett (a megfelelő formát az igénylőlapon aláhúzással kell kiválasztani)


A támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.


Háztartásonként egy igénylőlap nyújtható be. (háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége)


Az igénybejelentés benyújtásának módja: a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal Szentpéterfai Kirendeltségén

(9799 Szentpéterfa, Alkotmány u. 105. I.em.) ügyfélfogadási időben kérhető, vagy

a www.szentpeterfa.hu internetes oldalon letölthető igénylőlap kitöltésével.


Az igénybejelentés benyújtási határideje: 2018. október 15.

(A határidő jogvesztő, az ezt követően benyújtott igény nem vehető figyelembe!)


A hivatal a beérkezett kérelmeket megküldi a BM felé, ahol összesítik az igényeket, majd azokat a Kormány felé továbbítják.


Jelenleg kizárólag az igénybejelentésre van lehetőség.


Az igényelt támogatás kiosztása és az átvételi helye a Kormány későbbi döntésének függvénye.

Szentpéterfa Községi Önkormányzat
 

Téli rezsicsökkentés

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/