TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSE

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSE

A településkép védelméről szóló törvény alapján az önkormányzatok feladata a településkép védelme, a település épített értékeinek és jellegzetes arculatának megőrzése.

E feladathoz az Országgyűlés különböző önkormányzati eszközöket rendelt, amelynek egyik eleme a településképi rendelet megalkotása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet előírásai szerint folyamatban van Szentpéterfa község településképi rendeletének elkészítése.

A rendelet-tervezet megvitatására a képviselő-testület és a településtervező bevonásával

2019. január 10. napján (csütörtökön) 17.00 órától kerül sor a Kultúrház kistermében,

amelyre minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

A partnerségi egyeztetés fázisában lehetőség van a településképi rendelet tervezetének megismerésére, észrevételek megtételére.

A rendelet tervezet tartalmazza:

- a helyi védettségre javasolt épületeket, építményeket,

- a településkép szempontjából kiemelt községrészek lehatárolását,

- a helyi védelemmel kapcsolatos szabályokat,

- a településkép védelme érdekében megfogalmazott követelményeket,

- a településképi konzultáció, bejelentési eljárás, véleményezési eljárás rendjét,

- településképi kötelezés és büntetés lehetőségét.

A rendelet-tervezet véleményezésére 2019. január 25. napjáig van lehetőség a következő módon:

Várjuk az egyeztetésben résztvevő partnereink, tehát a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok-, illetve a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek-, továbbá a bejegyzett civil szervezetek észrevételeit, javaslatait.

Az egyeztetési anyag véleményezésére a polgármesternek címezve papír alapon küldve, vagy elektronikus levélben a jegyzo@szentpeterfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. A Képviselő-testület a vélemények figyelembevételével dönt a dokumentumok elfogadásáról.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.

Szentpéterfa , 2018. december 20.

Skrapitsné Jurasits Ágnes sk.polgármester


 

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSE

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/