Települési Arculati Kézikönyv lakossági tájékoztató

2017.07.20.

„A Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeinek ápolása és megóvása fontos feladatunk. Az építészet ezért közérdek, azaz minden ember közös ügye, valamint minőség, kötelesség és felelősség is egyben.”

/Nemzeti Építészpolitika/

A Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a lakosságot és partnerségi egyeztetésben résztvevő szereplőket, hogy megkezdte Pornóapáti, Horvátlövő, Vaskeresztes és Szentpéterfa települések Településképi Arculati kézikönyvének, településképi rendeletének megalkotását és a helyi építési szabályzatának módosítását.

A munkát a jelenlegi jogszabályi keretek szerint 2017. október 1-ig kell elvégezni.

A településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet megalkotásához és a helyi építési szabályzat módosításával összefüggésben a feladat elvégzésével megbízott településtervező részvételével

2017. augusztus 16. napján ( szerdán) 11.00 órakor

a Szentpéterfai Polgármesteri Hivatalban előzetes tájékoztatót tartunk,

amelyre minden érdeklődőt tisztelettel meghívjuk.

Augusztus – szeptember hónapban kerül sor a településképi arculati kézikönyv elkészítésére, amely későbbiekben lakossági fórumon ( közmeghallgatáson) ismertetünk.

 

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
a Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet megalkotásával,
valamint a Helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatban


A Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a lakosságot és partnerségi egyeztetésben résztvevő szereplőket, hogy megkezdte a területén lévő Pornóapáti, Horvátlövő, Vaskeresztes, Szentpéterfa település Településképi arculati kézikönyvének, Településképi rendeletének megalkotását és Helyi építési szabályzatának módosítását. A munkát a jelenlegi jogszabályi keretek szerint 2017. október 1-ig kell elvégezni.
A Településképi arculati kézikönyv, Településképi rendelet megalkotásához és Helyi építési szabályzat módosításához a lakosság és a partnerek 8 napon belül írásos észrevételt tehetnek levélben a Polgármesternek címezve, vagy elektronikus úton a jegyzopornoapati@gmail.com címre.
Településképi arculati kézikönyv:
A Településképi arculati kézikönyv építészeti szemléletformáló célt szolgál, valamint a településképi rendelet megalapozásához készül, ezért ezt az Önkormányzat határozattal fogadja, el ami az építtetőkre kötelezettségeket nem ró. Betartása az önkéntes jogkövetés szerint történhet. A Településképi arculati kézikönyv könnyen értelmezhető és egyértelmű ajánlásokat kell adjon az érintett terület építészeti struktúrájának megőrzésére és alakítására. A Településképi arculati kézikönyv megalkotása során szükség van a lakosság és a partnerségi egyeztetésben résztvevők aktivitására. Jelezzék, hogy mire büszkék lakóhelyükön, mit tartanának meg az épített és a természeti környezetből az eljövendő nemzedékek számára.
Településképi rendelet:
A Településképi arculati kézikönyv a Településképi rendelet megalapozására szolgál. A Településképi rendelet rendeletként a beruházókra, építtetőkre is szabályokat ír elő. A Településképi rendeletben a településkép-védelem összes eleme egy önkormányzati rendeletbe kerül, különös tekintettel a helyileg védett területek és helyileg védett építmények vonatkozásában.
Helyi építési szabályzat:
A Helyi építési szabályzatok településképről szóló rendelkezései 2017. október 1-vel hatályukat vesztik, ezért a HÉSZ módosításáról is gondoskodni kell ezen idő alatt. Ezeket a Helyi építési szabályzatból törölni kell és amennyiben továbbra is szükséges, akkor a Településképi rendeletben kell szerepeltetni.
A Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet elkészítésével, valamint a Helyi építési szabályzattal összefüggő feladatokat a települési és térségi főépítészeknek kell koordinálni. Ez nem azt jelenti, hogy a Főépítésznek kell elkészíteni ezeket, de a településeknek főépítésszel kell rendelkezni legalább ezen idő alatt.
A fentiekből is érzékelhető, hogy a következő három hónap nagy munkát követel több szinten is. Szükség van a lakosság és a partnerségi egyeztetésben résztvevők konstruktív részvételére is.

 

vonatkozó törvények és rendeletek:
- a településképről védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet

tájékoztatások:
- településképi arculati kézikönyv minta: http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf
- útmutató a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez: http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/b1/63000/TAK_%C3%9Atmutat%C3%B3.pdf
- a Vas Megyei Kormányhivatal oldalán több segédlet is letölthető:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/telepulesfejlesztesi-koncepcio/tak-es-helyi-telepuleskepi-rendelet

Pornóapáti, 2017. július 13.


dr. Linhárt Gábor
jegyző
 

Letölthető dokumentumok:

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/