PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Szentpéterfai Rétbirtokosság

2020.01.23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Szentpéterfai Rétbirtokosság pályázatot hirdet
Szentpéterfa és civil szervezetei, intézményei támogatására


1. A pályázat célja
Szentpéterfán működő civil szervezetek, sport- és kulturális egyesületek és intézmények tevékenységének támogatása, a községben folyó társadalmi, közoktatási, sport- és kulturális élet ösztönzése, a falukép fejlesztése.
A Kuratórium előnyben részesíti a korábban lebonyolított fejlesztő tevékenységhez kapcsolódó, arra épülő pályázatokat, valamint azokat, melyek Szentpéterfa hírnevét és ismertségét erősítik.

2. A pályázásra jogosultak köre:
Szentpéterfán működő civil szervezetek, sport- és kulturális egyesületek, oktatási intézmények, egyéb, nem üzleti célú intézmények, Szentpéterfán élő magánszemélyek.

3. A pályázatban be kell mutatni:
▪ a tevékenység indokoltságát;
▪ a tevékenység célját;
▪ a megvalósítás időbeli ütemezését;
▪ a várható eredményeket (indikátorokat);
▪ a pályázónak korábban, e területen végzett tevékenységét (referenciát)
▪ a célcsoportot és a tervezett létszámot;
▪ a teljes költségvetést és annak indoklását

4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. március 1. és 2021. február 28. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Egyéb feltételek:
a. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra több pályázatot nyújthat be.
b. Az igényeltnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.
c. A támogatás nem fordítható közüzemi szolgáltatás(ok) költségeinek finanszírozására.
d. A pályázó korábban elnyert támogatásáról beszámolt.

5. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati űrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésre választ adva nyomtatott formában 5 példányban, valamint elektronikusan a retbirtokossag@gmail.com e-mail címen kell benyújtani.

Beadási határidő: 2020. február 28.

A beadás helye:
postai úton vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:
Polgármesteri Hivatal 9799 Szentpéterfa, Alkotmány utca


6. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.szentpeterfa.hu honlapról. A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-20-9823965-ös telefonszámon vagy a retbirtokossag@gmail.com e-mail címen kérhető.

Amennyiben a Kuratórium a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, hiánypótlásra hívja fel a pályázót az útmutatóban meghatározott módon.

7. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
A Kuratórium által elfogadott tartalmi bírálati szempontrendszer (indikátorok):
▪ pályázati felhívásban foglalt célnak való megfelelés,
▪ szakmai kidolgozottság,
▪ várható eredmények, indikátorok bemutatása,
▪ költséghatékonyság.

8. Pályázók döntést követő kiértesítése
A Kuratórium döntését követően a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a Kuratórium által előkészített támogatási szerződést a réttulajdonosok közössége nevében a Kuratórium köti meg.

9. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A megítélt összeg kifizetése a nyertes pályázó által megadott számlaszámra átutalással történik.

Ha a szervezet azonos forrásból támogatásban korábban már részesült, úgy az aktuális évi pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet a korábbi azonos forrásból származó támogatással már elszámolt, és a Kuratórium az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha a Kuratórium a korábbi támogatás beszámolóját nem kapta meg vagy azt elutasította.

10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint, számla benyújtásával kötelesek számot adni. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kuratórium dönt.

A tartalmi beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje a projekt befejezésétől számított 30-dik nap, melyet e-mailben a retbirtokossag@gmail.com címre, és/vagy postai úton vagy személyesen leadni az alábbi címen:
Polgármesteri Hivatal
9799 Szentpéterfa, Alkotmány utca

A nyertes pályázatok a megvalósítás során készített terméken, dokumentumokban és a megrendezett események alkalmával feltüntetik az alábbi információt:


„A program (a pályázat neve) a Szentpéterfai Rétbirtokosság támogatásával valósult meg.”

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Szentpéterfai Rétbirtokosság

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/