ÓVODÁS KORÚ ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

2021.04.07.

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési és gondozási évre az

ÓVODÁS KORÚ ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
a következő időpontokban történik:

2021. április 27-én (kedden) 08.00 - 17.00 óráig,
2021. április 28-án (szerdán) 08.00 - 16.00 óráig.

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik
2021. augusztus 31-ig betöltik
legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Azokat a kisgyermekeket, akik számára bölcsődei ellátást igényelnek

A Gyvt.1997. XXXI. tv. 42/ A § (1)) értelmében bölcsődébe a gyermek húszhetes korától annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti A sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek bölcsődében a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, legkésőbb 6. életévének betöltéséig gondozható.

A jelentkezéshez szükséges iratok
-óvodai vagy bölcsődei jelentkezési lap (www.szentpeterfa.hu oldalról letölthető)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa,
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
-TAJ kártya
- a szülő személyi igazolványa és lakcímet kártyája

A jelentkezés módja

a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló
19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján/
- a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában, a járványügyi szempontok figyelembevételével (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni),
- a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül elektronikusan, az óvoda e-mail címére
(www.ovoda@szentpeterfa.hu) eljuttatott, kitöltött óvodai, bölcsődei jelentkezési lap (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül

Szentpéterfa, 2021. április 7.
Németh Gáborné                                                            Skrapitsné Jurasits Ágnes
intézményvezető                                                                         polgármester
 

ÓVODÁS KORÚ ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/