Kötelező ebösszeírás

2017.04.20.

F E L H Í V Á S!

EBÖSSZEÍRÁS 2017.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2017. évi ebösszeírás céljából kérem a SZENPÉTERFA község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot" kitölteni és alábbiakban felsorolt módokon a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal Szentpéterfai Kirendeltségébe eljuttatni szíveskedjenek! Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni!

Amennyiben ebet nem tartanak, az adatlapon a megfelelő nyilatkozat kitöltésével kell a nemleges adatot szolgáltatni.

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
• személyesen vagy postai úton a Pornópáti Közös Önkormányzat Hivatal Szentpéterfai Kirendeltségére 9799 Szentpéterfa, Alkotmány u. 91. címre
• elektronikusan a jegyzo@szentpeterfa.hu e-mail címre.

Az adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról is.

(www.szentpeterfa.hu/önkormányzat/Letölthető nyomtatványok)

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017. június 30.

A 2017. évi ebösszeíráskor a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett és így a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket is újból be kell jelenteni.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Az ebtulajdonosok az eb összeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Szentpéterfa, 2017. április 21.

dr. Gáspár Mónika
aljegyző

Kötelező ebösszeírás
Letölthető dokumentumok:

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/