Könyvek, kiadványok falunkról - Knjige, izdanja o našem selu

Értéktár

Pintér Mária: Szentpéterfa monográfiája
Szombathely, Szentpéterfa Község Tanácsa V. B., (1969) 95 l. Kiadói papírkötésben. 19 cm.
 Első -eset a felszabadulás óta a szombathelyi járásiban - sőt a megyében is -, hogy valaki egy település történetét, néprajzát, természeti viszonyait összegyűjtötte, és olyan elfogadható formába öntötte, hogy az a nyilvánosság elé kívánkozik.
Ha különböző szakemberek részéről vannak is - és lehetnek ás - igényeik, a teljesség, a mindenre való részletes kiterjedés tekintetében, de szerkezetében, a lényeg ismertetésében is - úgy ítéljük - a mű követésre méltó.
Példamutató a szorgalomban és törekvésben, amellyel a szorzó szülőföldje szeretetétől vezetve fáradtságos munkával a gyűjtést és az anyag összeállítását elvégezte. Példamutató lehet azok számára is, akik szép számmal hasonló anyaggyűjtéssel foglalkoznak a honismereti mozgalom keretein belül.

 

Tóth János: Szentpéterfa - Egy nemzetiségi település szociológiai és történeti képe
Szerkesztő: Cholnoky Győző Grafikus: Szabó János Lucidus Kiadó (Budapest), 2000 Ragasztott papírkötés, 190. p. Sorozatcím: Kisebbségkutatás könyvek Méret: 21 cm x 15 cm       ISBN: 963-85954-2-4

A Vas megyében élő horvát anyanyelvű lakosság (1990: 2581 fő) zöme 6 településen oszlik meg, közülük a legtöbben (1990: 756 fő) Szentpéterfán laknak. A szerző a falu történetének megírásával nemcsak egy határ menti település életének reálisabb megismeréséhez járult hozzá, hanem egy szórványként élő nemzetiségi közösség sorsát is végigkísérhetjük, és megismerhetjük azt a küzdelmet, amelyet megmaradásáért, nemzetiségének megtartásáért folytatott. Eközben több olyan kérdést is felvetett, amelyek jelentősége messze tűnő Szentpéterfa határain. Ezek közül a határmentiség és a nemzetiségek jövőjének, megmaradásának sokat vitatott problémájával is foglalkozik.

 

Dr. Zsiga Tibor - "Communitas Fidelissima" Szentpéterfa
A magyar-osztrák határmegállapítás 1922/23
Kiadó Corn Kft. (Szombathely) , 2003 Ragasztott papírkötés , 242 oldal
A győztes hatalmak az első világháborút követően békét ígérő szerződéseket írattak alá a legyőzöttekkel. A békeszerződések igazságtalanságai Európa-szerte felkeléseket, ellenállásokat váltottak ki. Ez történt a magyar-osztrák határmegállapításnál is. Ausztriának átadott több - volt magyar - község akart visszatérni Magyarországra.
A szerző - a történelemtudomány kandidátusa - azt a hősi számbamenő eseménysort mutatja be, amelyben a többségében horvát és magyar nemzetiségű lakosság Magyarországhoz való visszatéréséért tett. Ebben különösen kitűnt Szentpéterfa község és méltán kapta meg a "Communitas Fidelissima" (a "Leghűségesebb Község") kitüntető címet.

  

 

Stefan Geosits – Szentpéterfa, Petrovo Selo, Prostrum 1221-1996.,

Edition Tusch, Wien 1996.

 A könyv általános áttekintést akar adni Szentpéterfa történetéről és jelenlegi helyzetéről. „Három név – Három nyelv” a II. fejezet címe. Ez vonatkozik az egész könyv nyelvhasználatára is. Egyes témák szinte maguk határozták meg a magyar, horvát illetve német nyelv használatát. Ez némi nehézséget okozhat az olvasónak. A könyv három részre oszlik: A kezdetektől napjainkig; Szentpéterfa a jubileum évében; Függelék. Több éve kutatásom eredményeként eddig nem ismert dokumentumokat tárok az olvasó elé. Remélem, hogy a könyv maradandó emlék lesz a „Szentpéterfaiak első világtalálkozójáról”. - a szerző szavai.


Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

CseppetSem! PROGRAM

CseppetSem! PROGRAM

CseppetSem! PROGRAM – A közösségi színtér (Kultúrház) udvarán található szelektív hulladékgyűjtők mellett található a „sárga kuka”, amelybe ZÁRT PET-PALACKBAN lehet elhelyezni a háztartásban keletkezett használt sütőolajat.
A programról bővebben: https://biotrans.hu/cseppetsem/
 

Tovább olvasom...

ÓVODÁS KORÚ ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

ÓVODÁS KORÚ ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

HIRDETMÉNY - Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési és gondozási évre az

ÓVODÁS KORÚ ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

Tovább olvasom...

HULLADÉKNAPTÁR 2021. I. félév

HULLADÉKNAPTÁR 2021. I. félév

Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. közleménye. - szelektív hulladékgyűjtés, zöldudvarok üzemeltetése, használata...

Tovább olvasom...

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/