Könyvek, kiadványok falunkról - Knjige, izdanja o našem selu

Értéktár

Pintér Mária: Szentpéterfa monográfiája
Szombathely, Szentpéterfa Község Tanácsa V. B., (1969) 95 l. Kiadói papírkötésben. 19 cm.
 Első -eset a felszabadulás óta a szombathelyi járásiban - sőt a megyében is -, hogy valaki egy település történetét, néprajzát, természeti viszonyait összegyűjtötte, és olyan elfogadható formába öntötte, hogy az a nyilvánosság elé kívánkozik.
Ha különböző szakemberek részéről vannak is - és lehetnek ás - igényeik, a teljesség, a mindenre való részletes kiterjedés tekintetében, de szerkezetében, a lényeg ismertetésében is - úgy ítéljük - a mű követésre méltó.
Példamutató a szorgalomban és törekvésben, amellyel a szorzó szülőföldje szeretetétől vezetve fáradtságos munkával a gyűjtést és az anyag összeállítását elvégezte. Példamutató lehet azok számára is, akik szép számmal hasonló anyaggyűjtéssel foglalkoznak a honismereti mozgalom keretein belül.

 

Tóth János: Szentpéterfa - Egy nemzetiségi település szociológiai és történeti képe
Szerkesztő: Cholnoky Győző Grafikus: Szabó János Lucidus Kiadó (Budapest), 2000 Ragasztott papírkötés, 190. p. Sorozatcím: Kisebbségkutatás könyvek Méret: 21 cm x 15 cm       ISBN: 963-85954-2-4

A Vas megyében élő horvát anyanyelvű lakosság (1990: 2581 fő) zöme 6 településen oszlik meg, közülük a legtöbben (1990: 756 fő) Szentpéterfán laknak. A szerző a falu történetének megírásával nemcsak egy határ menti település életének reálisabb megismeréséhez járult hozzá, hanem egy szórványként élő nemzetiségi közösség sorsát is végigkísérhetjük, és megismerhetjük azt a küzdelmet, amelyet megmaradásáért, nemzetiségének megtartásáért folytatott. Eközben több olyan kérdést is felvetett, amelyek jelentősége messze tűnő Szentpéterfa határain. Ezek közül a határmentiség és a nemzetiségek jövőjének, megmaradásának sokat vitatott problémájával is foglalkozik.

 

Dr. Zsiga Tibor - "Communitas Fidelissima" Szentpéterfa
A magyar-osztrák határmegállapítás 1922/23
Kiadó Corn Kft. (Szombathely) , 2003 Ragasztott papírkötés , 242 oldal
A győztes hatalmak az első világháborút követően békét ígérő szerződéseket írattak alá a legyőzöttekkel. A békeszerződések igazságtalanságai Európa-szerte felkeléseket, ellenállásokat váltottak ki. Ez történt a magyar-osztrák határmegállapításnál is. Ausztriának átadott több - volt magyar - község akart visszatérni Magyarországra.
A szerző - a történelemtudomány kandidátusa - azt a hősi számbamenő eseménysort mutatja be, amelyben a többségében horvát és magyar nemzetiségű lakosság Magyarországhoz való visszatéréséért tett. Ebben különösen kitűnt Szentpéterfa község és méltán kapta meg a "Communitas Fidelissima" (a "Leghűségesebb Község") kitüntető címet.

  

 

Stefan Geosits – Szentpéterfa, Petrovo Selo, Prostrum 1221-1996.,

Edition Tusch, Wien 1996.

 A könyv általános áttekintést akar adni Szentpéterfa történetéről és jelenlegi helyzetéről. „Három név – Három nyelv” a II. fejezet címe. Ez vonatkozik az egész könyv nyelvhasználatára is. Egyes témák szinte maguk határozták meg a magyar, horvát illetve német nyelv használatát. Ez némi nehézséget okozhat az olvasónak. A könyv három részre oszlik: A kezdetektől napjainkig; Szentpéterfa a jubileum évében; Függelék. Több éve kutatásom eredményeként eddig nem ismert dokumentumokat tárok az olvasó elé. Remélem, hogy a könyv maradandó emlék lesz a „Szentpéterfaiak első világtalálkozójáról”. - a szerző szavai.


Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/