2017.11.20. Közmeghallgatás

Galéria

Közmeghallgatás Szentpéterfán - Dr. László Antal
Az öt évszázad óta horvátok lakta Petrovo Selo –Szentpéterfa – lakói között ma is mindössze minden negyedik magyar anyanyelvű. Az itt élő horvátság híven őrzi az ősök által hozott kultúrát, a nyelvet, a hagyományokat, a horvát identitást, és kitartásával,szorgalmával olyan életteret igyekezett kialakítani magának, amely versenyképes a Pinka túlpartján látótávolságban álló osztrák településekkel.
A hétfői közmeghallgatás bevezetéseként tárgyalt települési arculati kézikönyv elkészítője Gergye Péter településmérnök a falu hajdani és mai építészeti megoldásainak képi megjelenítése során megjegyezte, hogy az itt élők büszkék lehetnek településük arculatára. A kézikönyv ajánlásai alapjait képezik egy olyan önkormányzati szabályozásnak, amely biztosítja, hogy a további házépítések modern megoldásai ne bontsák meg a településképet.
Az éves értékelésre összehívott fórumon Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester az önkormányzatnak a falu érdekében kifejtett tevékenységéről adott számot. Elsőként az önkormányzati hivatalnál és az óvodánál bekövetkezett személyi változásokról szólt. Ezt követően azokat a pályázatokat elemezte, amelyek fontos változásokat hoztak, vagy hoznak a jövőben az intézmények életében, a közterületek élhetőbbé, arculatának előnyösebbé tételében. Területfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatban elnyert 65 millió Ft ad lehetőséget egy három éve megálmodott korszerű, hatékonyan működtethető egészségház és szolgálati lakás kialakítására a hajdani határátkelő épületének felhasználásával. A jelenlegi orvosi rendelő több szempontból sem felel meg a követelményeknek, olyanná terjedelmi okokból át sem alakítható. A szükségessé vált új orvosi rendelő eszközparkja és elrendezése több munkafolyamat azonos időben történő végzésére, új egészségügyi szolgáltatásokra is nyújt majd lehetőséget, lényegesen javítva a háziorvosi működés minőségét és lehetőségeit.
Az önkormányzatok adósságkonszolidációs pályázata 20 millió Ft-ot biztosított útfelújításokra, járdák felújítására. Elindíthatóvá vált a csapadékelvezető rendszer szakaszos felújítása. A pályázat sajnos csak felújításokhoz biztosított anyagi hátteret, új járdák építéséhez nem. Várhatóan pályázati források segítenek a temető kapu, az urnafal mécsestartói, virágtartói elkészítésében gyalogjáró hídkorlátok felújításában a Kossuth utcában.
A bölcsőde és a hivatal felújítására benyújtott TOP pályázat sikertelen volt, jelenleg elbírálásra vár a hivatal épületének energetikai pályázata, amely 20 millió Ft-al segítheti a beruházást. A diákmunkára benyújtott pályázat három diáknak nyújtott lehetőséget nyári keresetre, és segített a falu karbantartási munkáinak elvégzésében. Az Értékek Háza átadásához kapcsolt Hungarikumok pályázat biztosított anyagi hátteret a rendkívül színvonalas átadási rendezvényre, gyermekjátékok, melegítőgombák és néhány régóta vágyott előadás technikai berendezés –projektor, hangosító - beszerzéséhez.
Elkészült az alsó iskola előtt a parkoló, az óvoda bútorokkal és konyhai eszközökkel gazdagodott.
A megoldásra váró feladatok között szerepelt a volt határőr őrs objektumának hasznosítása, az iskola egy épületben való működtetése, a polgármesteri hivatal felújítása.
A beszámoló említést tett a „Szentpéterfáért” kitüntető elismerés díjazottjairól. Skrapits Péter, aki a Kulturális egyesület vezetése mellett egy sor társadalmi feladatot vállal, Filipovits Imre és Skrapits László, akik életművének tekinthető az Értékek Háza megvalósítása, és sok egyéb közösségért végzett munka. A polgármester a képviselő testület köszönetét tolmácsolta valamennyi a településen működő intézmény, valamennyi civil szervezet és minden Szentpéterfai lakos felé, amelyek, akik időt és fáradtságot nem kímélve fáradoztak a közösség boldogulásáért, Szentpéterfa vonzóvá tételéért.
A beszámoló utalt még azokra a támogatásokra, amelyeket ebben az évben a különböző civil szervezetek működéséhez, vagy rendezvényeinek lebonyolításához ítélt oda a képviselő testület.
Szó esett a gyermekek és idősek védőoltási költségeinek, a betegeknek a családsegítő szolgálat felé fizetendő díjának átvállalásáról, a 70 év feletti rászorultak és a tartósan súlyos betegek egyszeri támogatásáról.
A hozzászólók kapcsolódtak a beszámolónak a temető környékén és más külterületeken történt szemétlerakásokról, az időjárás által megviselt veszélyessé vált sírkövekről, csapadékelvezetőkről, és az elhanyagolt Natura 2000 Pinka partról szóló felvetéseihez.

A Vas Népe tudósítása az eseményről: www.vaol.hu/civil/kozugyekrol-szentpeterfan-2181737/

 

 


2017.11.20. Közmeghallgatás2017.11.20. Közmeghallgatás2017.11.20. Közmeghallgatás2017.11.20. Közmeghallgatás2017.11.20. Közmeghallgatás2017.11.20. Közmeghallgatás2017.11.20. Közmeghallgatás

Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Posta nyitvatartás

Posta nyitvatartás

2024.04.30-tól a szentpéterfai posta nyitvatartása!
Od danas radno vrime petroviske pošte izgleda ovako!

Tovább olvasom...

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/