2017.11.20. Közmeghallgatás

Galéria

Közmeghallgatás Szentpéterfán - Dr. László Antal
Az öt évszázad óta horvátok lakta Petrovo Selo –Szentpéterfa – lakói között ma is mindössze minden negyedik magyar anyanyelvű. Az itt élő horvátság híven őrzi az ősök által hozott kultúrát, a nyelvet, a hagyományokat, a horvát identitást, és kitartásával,szorgalmával olyan életteret igyekezett kialakítani magának, amely versenyképes a Pinka túlpartján látótávolságban álló osztrák településekkel.
A hétfői közmeghallgatás bevezetéseként tárgyalt települési arculati kézikönyv elkészítője Gergye Péter településmérnök a falu hajdani és mai építészeti megoldásainak képi megjelenítése során megjegyezte, hogy az itt élők büszkék lehetnek településük arculatára. A kézikönyv ajánlásai alapjait képezik egy olyan önkormányzati szabályozásnak, amely biztosítja, hogy a további házépítések modern megoldásai ne bontsák meg a településképet.
Az éves értékelésre összehívott fórumon Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester az önkormányzatnak a falu érdekében kifejtett tevékenységéről adott számot. Elsőként az önkormányzati hivatalnál és az óvodánál bekövetkezett személyi változásokról szólt. Ezt követően azokat a pályázatokat elemezte, amelyek fontos változásokat hoztak, vagy hoznak a jövőben az intézmények életében, a közterületek élhetőbbé, arculatának előnyösebbé tételében. Területfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatban elnyert 65 millió Ft ad lehetőséget egy három éve megálmodott korszerű, hatékonyan működtethető egészségház és szolgálati lakás kialakítására a hajdani határátkelő épületének felhasználásával. A jelenlegi orvosi rendelő több szempontból sem felel meg a követelményeknek, olyanná terjedelmi okokból át sem alakítható. A szükségessé vált új orvosi rendelő eszközparkja és elrendezése több munkafolyamat azonos időben történő végzésére, új egészségügyi szolgáltatásokra is nyújt majd lehetőséget, lényegesen javítva a háziorvosi működés minőségét és lehetőségeit.
Az önkormányzatok adósságkonszolidációs pályázata 20 millió Ft-ot biztosított útfelújításokra, járdák felújítására. Elindíthatóvá vált a csapadékelvezető rendszer szakaszos felújítása. A pályázat sajnos csak felújításokhoz biztosított anyagi hátteret, új járdák építéséhez nem. Várhatóan pályázati források segítenek a temető kapu, az urnafal mécsestartói, virágtartói elkészítésében gyalogjáró hídkorlátok felújításában a Kossuth utcában.
A bölcsőde és a hivatal felújítására benyújtott TOP pályázat sikertelen volt, jelenleg elbírálásra vár a hivatal épületének energetikai pályázata, amely 20 millió Ft-al segítheti a beruházást. A diákmunkára benyújtott pályázat három diáknak nyújtott lehetőséget nyári keresetre, és segített a falu karbantartási munkáinak elvégzésében. Az Értékek Háza átadásához kapcsolt Hungarikumok pályázat biztosított anyagi hátteret a rendkívül színvonalas átadási rendezvényre, gyermekjátékok, melegítőgombák és néhány régóta vágyott előadás technikai berendezés –projektor, hangosító - beszerzéséhez.
Elkészült az alsó iskola előtt a parkoló, az óvoda bútorokkal és konyhai eszközökkel gazdagodott.
A megoldásra váró feladatok között szerepelt a volt határőr őrs objektumának hasznosítása, az iskola egy épületben való működtetése, a polgármesteri hivatal felújítása.
A beszámoló említést tett a „Szentpéterfáért” kitüntető elismerés díjazottjairól. Skrapits Péter, aki a Kulturális egyesület vezetése mellett egy sor társadalmi feladatot vállal, Filipovits Imre és Skrapits László, akik életművének tekinthető az Értékek Háza megvalósítása, és sok egyéb közösségért végzett munka. A polgármester a képviselő testület köszönetét tolmácsolta valamennyi a településen működő intézmény, valamennyi civil szervezet és minden Szentpéterfai lakos felé, amelyek, akik időt és fáradtságot nem kímélve fáradoztak a közösség boldogulásáért, Szentpéterfa vonzóvá tételéért.
A beszámoló utalt még azokra a támogatásokra, amelyeket ebben az évben a különböző civil szervezetek működéséhez, vagy rendezvényeinek lebonyolításához ítélt oda a képviselő testület.
Szó esett a gyermekek és idősek védőoltási költségeinek, a betegeknek a családsegítő szolgálat felé fizetendő díjának átvállalásáról, a 70 év feletti rászorultak és a tartósan súlyos betegek egyszeri támogatásáról.
A hozzászólók kapcsolódtak a beszámolónak a temető környékén és más külterületeken történt szemétlerakásokról, az időjárás által megviselt veszélyessé vált sírkövekről, csapadékelvezetőkről, és az elhanyagolt Natura 2000 Pinka partról szóló felvetéseihez.

A Vas Népe tudósítása az eseményről: www.vaol.hu/civil/kozugyekrol-szentpeterfan-2181737/

 

 


2017.11.20. Közmeghallgatás2017.11.20. Közmeghallgatás2017.11.20. Közmeghallgatás2017.11.20. Közmeghallgatás2017.11.20. Közmeghallgatás2017.11.20. Közmeghallgatás2017.11.20. Közmeghallgatás

Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

CseppetSem! PROGRAM

CseppetSem! PROGRAM

CseppetSem! PROGRAM – A közösségi színtér (Kultúrház) udvarán található szelektív hulladékgyűjtők mellett található a „sárga kuka”, amelybe ZÁRT PET-PALACKBAN lehet elhelyezni a háztartásban keletkezett használt sütőolajat.
A programról bővebben: https://biotrans.hu/cseppetsem/
 

Tovább olvasom...

ÓVODÁS KORÚ ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

ÓVODÁS KORÚ ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

HIRDETMÉNY - Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési és gondozási évre az

ÓVODÁS KORÚ ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

Tovább olvasom...

HULLADÉKNAPTÁR 2021. I. félév

HULLADÉKNAPTÁR 2021. I. félév

Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. közleménye. - szelektív hulladékgyűjtés, zöldudvarok üzemeltetése, használata...

Tovább olvasom...

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/