2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek

Galéria

Poštovani gosti, dragi Petrovišćani i svi nazočni! - Govor predsjednice Hrvatske samouprave Petrovoga Sela
U ime HS Petrovoga Sela Vas pozdravljam na posvećenju novoga križnoga puta. Pred ednim litom smo začeli planirat, a sad stojimo pred štacijami koje peljaju gori na brig do naše stare crikve. Kako smo došli do ideje da ćemo ovde dat uzidat ov križni put?
Pokidob da u našem selu imamo malo hrvatskih natpisov, za zastupnike hrvatske samouprave je bilo važno, da postavimo u selu takove spomenike, prik koji se ljudi svaki dan moru najt s našim lipim materinskim jezikom. A pokidob da u kapeli na stini visu kipi križnoga puta s vugarskim natpisom, smo mislili da bi lipo bilo imat i hrvatski križni put, i vako smo zašli do ovoga mista. A zašto uprav ovde? Put pelja gori k velikoj crikvi, kako je i Jezuš svoj križ nosil gori na brig, pak smo mislili, da će vo bit pravo misto za križni put.
Za prikaze štacijov smo prosili umjetnika T. Takács Tibora, čije kompozicije se na već misti moru vidit u Sambotelu. On se rado zel za posal, i do septembarske svetačnosti je napravil kipe iz mozaika. Kipe je hrvatska samouprava platila, što je stalo već od milijon forintov, zato smo u septemberu prosili Petrovišćane, da ako moru, neka podupiraju ov naš projekt. Za financijsku pomoć su ljudi imali već mogućnosti, o tom ste mogli štat u Petroviskom glasniku u decemberu. Mogla se isplatit edna štacija ili dat za druge stroške, kot na peldu zapeljanje struje, kupnja lampašov, prikaljenje kipov i natpisov, uređenje okolice, i tako dalje. Tabla s imeni će vrijeda zajt na svoje misto, a do jeseni kanimo pred kipe staklo vrič, da je bolje očuvamo od godinastoga vrimena.
Plane za hižice je namaljal inženjer, Petrovišćan, Dezső György, a uzidali su je dilači firme: TAKÉP 2000 Kft pod peljanjemTakács Ferenca. Ni bilo malo dilo zapeljat struju, za to smo zahvalni Papp Tamásu, a Skrapits Ferenc je projduću sobotu prikaljil kipe i natpise .
Zafaljujemo se farniku Tamásu Várhelyiju ki nas je podpiral u vom dilu, isto tako i selskoj općini i načelnici na svakoj pomoći! I velika fala svim Vam dragi ljudi, ki ste finacijski ili svojim dilom pomagali, da se ov križni put na Veliki petak posveti. Važno je spomenuti, da ove štacije ne slišu samo k onoj familiji koja je za to pinez dala, one slišu svim Petrovišćanom u selu i po širom svitu i svim vjernim ljudem! Ali prez pomoći ovih familijov i ljudi ne bi se bil mogal ostvarit ov veliki projekt, koji je stal već od 5 milijonov forinti. Bog plati za svu pomoć!

Tisztelt vendégeink, kedves szentpéterfaiak, kedves megjelentek!
A helyi HNÖ nevében tisztelettel köszöntök mindenkit a keresztút stációinak megszentelésén.
Az elmúlt években több kiadvány is született, amelyekben megjelentek a gradistyei horvát települések horvát nyelvű feliratai és mi azzal szembesültünk, hogy Szentpéterfán kevés ilyen felirat található a közterületeken. Akkor született meg bennünk az elhatározás - és fontos feladatunknak is éreztük -, hogy olyan emlékhelyeket állítsunk községünkben, amelyeken ősi horvát anyanyelvünkön olvashatók az információk. Tavaly két projektet is elindítottunk: az egyik idén március 19-én, a moszlavinai emlékkő felállításával már megvalósult.
Másodiknak egy kültéri keresztút felállítását tűztük ki célul. Hogy miért kültéri és miért éppen ott? A válasz egyszerű: a kápolna falát egy gyönyörű magyar nyelvű keresztút díszíti, ezért a választás a nagytemplomra esett. Mivel Jézus utolsó és legnehezebb útja a Golgota hegyére vezetett, egyértelmű volt, hogy a nagytemplomhoz vezető domboldalon lesz a legszebb helye a stációknak. Az ötlet pozitív visszhangra talált, ezért tavaly ilyenkor elkezdtük a projekt tervezését.
A stációk képeinek megalkotására T. Takács Tibor ismert szombathelyi képzőművészt kértük fel, hiszen a szakemberek szerint a mozaik-technika bizonyult a legidőtállóbbnak. A művész számára is nagy kihívás volt maga a téma, szívesen vállalta a megbizatást. és a szeptember végi ünepségre el is készült a képekkel. Köszöntjük körünkben a művész urat, nagy tapsot kérünk neki!!!
Az őszi kétnapos program egyik pontja a stáció képeinek bemutatása volt, amelynek során kértük a szentpéterfaiak segítségét a projekt megvalósításához. Számunkra is meglepetést jelentett, hogy azon a vasárnap délutánon szinte mindegyik stációt "örökbefogadta" egy-egy család. A modern technikának köszönhetően a keresztút felépítésének a híre eljutott a tengerentúlra is, így onnan is támogatták az ötletet, nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is. A támogatásra több lehetőség is adódott, arról a decemberi Glasnikban olvashattak. A stációk felépítése mellett gondolnunk kellett az áram bevezetésére, a lámpák megvásárlása, a parkosításra, a tereprendezésre, a fenntartási költségekre, stb. Folyamatban van a támogatók névsorát tartalmazó tábla elkészítése, amely hamarosan kihelyezésre kerül. Az ősz folyamán a műalkotások védelme és állagmegóvása érdekében üveg előlapot szeretnénk elhelyezni a képek elé.
A keresztút tervrajzát a horvát önkormányzat tervei alapján Dezső György készítette, a kivitelezésre kiírt pályázatot a TAKÉP 2000 Kft nyerte el, a villanyszerelés felelőse Papp Tamás volt, a képeket és feliratokat pedig Skrapits Ferenc ragasztotta be T. Takács Tibor képzőművész segítségével.
Külön köszönet a TAKÉP 2000 Kft vezetőjének Takács Ferencnek és öt alkalmazottjának, akik a rendelkezésükre álló négy hét alatt szívvel-lélekkel azon fáradoztak, hogy nagypéntekre elkészüljön a keresztút.
Hálás köszönetünket fejezzük ki Tamás atyának, a községi önkormányzatnak, külön a polgármesterasszonynak és mindazoknak, akik munkájukkal és anyagi támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy megvalósuljon egy olyan projekt, amivel Szentpéterfa ismét gazdagabb lett, és amire büszkék lehetünk mindannyian. A félreértések elkerülése végett fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy ez a keresztút mindenkié: az egész falué, minden idegenbe szakadt szentpéterfaié és természetesen minden hívő emberé, aki ide eljön. Nem csak azoké, akik "örökbefogadták" vagy támogatták a felépítését. Igaz, nélkülük nem valósult volna meg egy ilyen nagy, több mint 5 millió forint értékű projekt. Isten fizesse meg a segítségüket!


 

 

Keresztút a nagytemplom dombján - dr. László Antal
A Szentpéterfáról kifelé gördülő járművek utasai közel két hónapon keresztül kísérhették figyelemmel az építési munkálatok előrehaladását a nagytemplom felé vezető domboldalon. A mű a tervezett határidőre elkészült, a látvány felemelő. Nagypéntek délutánján ünneplőbe öltözötten a böjti várakozás és lelki megtisztulás hangulatában sokan gyülekeztek az újonnan megépült keresztút első stációjánál. Azt az utat jelképező keresztútnál, amelyen Jézus az őt elítélő helytartó hivatalától a Golgotáig vállán a súlyos kereszttel végigment, és amely a Krisztus szenvedésének eseményeit örökíti meg.
Keresztút imára szólította híveit Várhelyi Tamás atya. A hit, a meggyőződés, az összefogás keresztútjának felszentelésére érkezettek az álomnak tűnő elképzelés lépésről-lépésre történő megvalósulásának lehettek tanúi. Hosszú tervezgetés, ötletelés után állt össze a bátor kezdeményezők kivitelezhető terve, amely alig több mint egy év alatt vált kézzel fogható valósággá. Több mint kétszáz hívő követte a plébánost a keresztút stációihoz, minden egyes állomásnál a szenvedés útjának eseményeiről esett szó, mind a tizennégy stációnál imádkozva adtak hálát a megváltónak.
A nagytemplom dombjának ékessége a falu határain túl terjedő közösségi összefogás eredménye. Megszólít, elmélkedésre hív minden embert, aki arra jár, érkezzen bárhonnan a világból.

 

A Vas Népe írása az eseményről:

vaol.hu/hirek/a-szentpeterfai-uj-keresztut-mindenkie-a-staciokat-helyi-csaladok-fogadtak-orokbe-1830123

 

 ORF članak na internetu:

volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2837213/

 

 

video: Skrapits Ambrus

kipici - foto: Handler Milisits Beatrix, Dr. László Antal


2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek2017.04.14. Veliki petak - Štacije - Nagypéntek

Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Hogyan segít az ügyelet?

Hogyan segít az ügyelet?

https://www.mentok.hu/ugyelet/

Tovább olvasom...

Meghívó - Pozivnica

Meghívó - Pozivnica

Szentpéterfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatása...

Općina i Hrvatska samouprava Petrovoga Sela Vas srdačno poziva u kulturni dom na otprtu sjednicu...
 

Tovább olvasom...

Mikulás várás - Čekanje Mikule

Mikulás várás - Čekanje Mikule

Čekajmo skupa Mikulu! - Várjuk együtt a Mikulást!
 

Tovább olvasom...

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

 

 
 

Kapcsolat - Kontakt

00-36-30-1909780

 

kultura@szentpeterfa.hu

polgarmester@szentpeterfa.hu

 

http://panter.hu/

http://mcc.croatica.hu/

 

http://pinkanab.bfh.hu/